Glosar

  • Zona pietonala

    Zona destinata circulatiei pietonilor. In aceasta zona autovehiculele sunt supuse unor reguli speciale de circulatie.