Glosar

  • Vehicul electric

    Vehicul care foloseste ca sursa de energie sisteme electice exclusive sau hibride.