Glosar

  • Vehicul

    Mijloc de transport, cu sau fara mijloc propriu de autopropulsare, folosit pentru transportul de bunuri sau persoane sau pentru efectuarea de servicii ori lucrari.