Glosar

  • Certificat de inmatriculare

    Document care atesta dreptul de proprietate asupra unui vehicul. In certificatul de inmatriculare sunt scrise informatii detaliate despre proprietar si despre vehicul.