Regulament concurs

 1. 1. Preambul

Concursul "Scapa de grija rovinietei" (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre Netbridge Development S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4B, sector 2, având cod unic de înregistrare RO19262410, înmatriculată la registrul comerţului J40/19532/2006 (denumită în continuare „Organizator”),

 1. 2. Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe site-ul auto.ro, sectiunea auto.ro/concurs-rovinieta

 1. 3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 15 mai 2013 - 29 mai 2013.

 1. 4. Dreptul de participare

La concurs pot participa persoanele care au cel putin 18 ani impliniti si au domiciliul / resedinta in Romania, care detin un smartphone cu sistem de operare iOS (cel putin versiunea 3GS) sau Android (cel putin versiunea 2.2).

Nu vor avea drept de participare angajatii Organizatorului, a sotilor si rudelor de gradul IV ale acestora si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

 1. 5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Pentru ca inscrierea sa fie validata este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
b. Participantul se inscrie in Concurs prin completarea formularului aflat in sectiunea auto.ro/concurs-rovinieta si instalarea aplicatiei de mobil Auto.ro din cele doua magazine online puse la dispozitie de catre sistemul de operare detinut:
- pentru utilzatorii de smartphone cu sistem Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.netbridge.autoro
- pentru utilizatorii de smartphone cu sistem iOS itunes.apple.com/ro/app/auto-ro/id430804021?mt=8
c. O inscriere este considerata valida si va fi aprobata pentru includerea in tragerea la sorti daca datele furnizate sunt completate corect si cel ce s-a inscris in Concurs va avea la data extragerii instalata ultima versiune a aplicatiei instalata: versiunea 4.1.2 pentru utilizatorii cu sistem Android si 4.2 pentru cei cu sistem iOS.

Participantul are obligatia sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactat de catre Organizator in cazul in care va iesi castigator.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.

Prin inscrierea in Concurs, participantii sunt de acord sa ofere Organizatorului permisiunea de a utiliza datele sale si de a mentiona numele participantului in scopuri publicitare, precum si dreptul de a cesiona la randul ei toate aceste drepturi oricarui partener al Organizatorului. Nu se vor pretinde si nici acorda niciun fel de compensatii pentru utilizarea datelor in modul aratat mai sus.

Organizatorul nu poate fi tras la raspundere, in niciun mod si in nicio masura, pentru datele trimise de catre utilizatori pentru participarea la Concurs.

Prin inscrierea in Concurs, utilizatorii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

 1. 6. Castigatorul concursului

Va fi desemnat aleatoriu, prin tragere la sorti, dar numai daca aceasta a fost validata.

Castigatorul va fi desemnat in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Concursului si va fi anuntat pe site-ul auto.ro si pe facebook.com/autopunctro. Extragerea va fi realizata utilizand site-ul public textmechanic.com/Random-Line-Picker

 1. 7. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a Concursului prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

 1. 8. Premiile oferite

Descriere:

Premiul I: Un week end la munte la Hotel Eden din Predeal si rovinieta pe un an de zile.

Premiul include cazarea pentru 2 nopti la Hotel Eden din Predeal pentru doua persoane in camera dubla, in week end. Cazarea la munte poate fi utilizata pana la sfarsitul lunii iunie 2013, nu este transmisibila si trebuie confirmata o rezervare la adresa office@auto.ro. Nu se poate achita de catre Organizator contravaloare premiilor.
Rovinieta pe un an va fi achitata integral de catre Netbridge Development si este valabila doar pentru autoturisme (rovinieta categoria A). Daca castigatorul nu detine o masina, poate transmite datele unei rude sau prieten pentru a-i oferi cadou rovinieta pe un an de zile din partea Auto.ro.

Premiul II: 3 x Rovinieta pe 3 luni
Rovinieta pe un an va fi achitata integral de catre Netbridge Development si este valabila doar pentru autoturisme (rovinieta categoria A) . Daca castigatorii nu detin o masina, pot transmite datele unei rude sau prieten pentru a-i oferi cadou rovinieta pe un an de zile din partea Auto.ro.
Nu se poate achita de catre Organizator contravaloare premiilor.

Premiul III: 2x Rucsacuri cu logo-ul Auto.ro
Premiul include doua rucsacuri inscriptionate cu logo-ul Auto.ro.
Nu se poate achita de catre Organizator contravaloare premiilor.

Acordarea premiului

Castigatorul trebuie sa raspunda pe office@auto.ro in maximum 5 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a Concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 5 zile calendaristice, el pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.
Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatoriiii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele si localitatea in care domiciliaza sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie.

 1. 9. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigata sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

 1. 10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

 1. 11. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.

 1. 12. Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului auto.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.